facebook


Dostępne języki:

Flaga Polski
Język polski
Flaga Polski
Język angielski
Flaga Polski
Język niemiecki
Flaga Polski
Język ukraiński
Flaga Polski
Język litewski

Czas zwiedzania: około 90 minut

Cena za wypożyczenie urządzenia: 10 zł szt. / 8 zł szt.*

SPRZEDAŻ ONLINE ZOSTAŁA WSTRZYMANA.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU W PUNKCIE WYDAWANIA AUDIOPRZEWODNIKÓW.


*Wypożyczenie ulgowe przysługuje po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi: uczniom szkół do lat 18, studentom do 26 roku życia, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, osobom niepełnosprawnym, opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Uiszczenie opłaty za audioprzewodnik nie jest równoznaczne z zakupem biletu wstępu. Płatność za zwiedzanie i parking pobierana jest w kasie przy bramie wjazdowej (bez konieczności wysiadania z pojazdu).

Aktualny cennik biletów wstępu