Ratusz w Białymstoku
Galeria Malarstwa
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku


image

Budynek ufundowany w 1745 roku przez Jana Klemensa Branickiego nigdy nie pełnił przypisywanej mu zwyczajowo funkcji. Ratusz w Białymstoku nie był bowiem siedzibą władz miasta, lecz sukiennicami (czyli miejscem, w którym handlowano) albo po prostu ozdobą rynku. Obecnie mieści się w nim filia Muzeum Podlaskiego ze wspaniałą kolekcją malarstwa polskiego ostatnich 250 lat. Audioprzewodnik wprowadza turystów w meandry sztuki, a dostępny jest w wersji polsko-, anglo- i rosyjskojęzycznej. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze ścieżki w Polskim Języku Migowym lub z audiodeskrypcji.

Wersje językowe

Flaga Polski
Język polski
Flaga Wielkiej Brytanii
Język angielski
Flaga Rosji
Język rosyjski

Typy ścieżek

Ścieżka podstawowa
Ścieżka podstawowa
Audiodeskrypcja
Audiodeskrypcja
Polski Język Migowy
Polski Język Migowy

Zastosowane technologie

audioprzewodnik Movi Guide Pro

MOVI Guide Pro

To kompleksowe rozwiązanie służące do dźwiękowej narracji do każdego rodzaju ekspozycji. Daje możliwość integracji i synchronizacji z urządzeniami multimedialnymi, oraz adaptacji do trasy, którą przemieszcza się Zwiedzający. Doskonale sprawdza się zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej. Pozwala na podział narracji na część podstawową (wyzwalaną automatycznie) oraz fakultatywną (wyzwalaną na żądanie zwiedzającego). Może być wykorzystywany do oprowadzania indywidualnego i grupowego.

Dane techniczne
icona
Wyzwalanie radiowe
(RF)
icona
Wyzwalanie na podczerwień
(IR)
Logo Ratusz w Białymstoku
Ratusz w Białymstoku
Muzeum Podlaskie

Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok
woj. podlaskie
53.1323503, 23.156676

Strona internetowa instytucji