Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie


image

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych i najstarszych dziedzin gospodarki – jego historia obejmuje tysiące lat. W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, jedynym tej rangi w Polsce i jednym z największych w Europie, można zobaczyć jak dziedzina ta zmieniała się w ciągu wieków. Ekspozycja została urządzona na terenie dawnego dużego majątku ziemskiego. Na przełomie XIX i XX wieku założenie to było świadkiem prawdziwej rewolucji, w wyniku której w polskim rolnictwie na szeroką skalę zaczęto stosować maszyny. Rozległe muzeum można zwiedzić z audioprzewodnikiem w języku polskim oraz angielskim. Przygotowano także specjalną ścieżkę rodzinną i szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Ścieżka łatwa do zrozumienia jest skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną, a nagrania w polskim języku migowym (PJM) są ułatwieniem dla osób Głuchych i niedosłyszących. Z kolei audiodeksrypcja, czyli szczegółowe opisy pomieszczeń, eksponatów, a także rozbudowane komunikaty nawigacyjne, służą osobom niewidomym i niedowidzącym.

Wersje językowe

Flaga Polski
Język polski
Flaga Polski
Język angielski

Typy ścieżek

Ścieżka podstawowa
Ścieżka podstawowa
Ścieżka podstawowa
Ścieżka rodzinna
Ścieżka podstawowa
Język łatwy do zrozumienia
Audiodeskrypcja
Audiodeskrypcja
Polski Język Migowy
Polski Język Migowy

Zastosowane technologie

Movi Guide Pro

MOVI Guide Pro

To kompleksowe rozwiązanie służące do dźwiękowej narracji na wszelkiego rodzaju ekspozycjach. Daje możliwość integracji i synchronizacji z urządzeniami multimedialnymi, oraz adaptacji do trasy, którą przemieszcza się Zwiedzający. Doskonale sprawdza się zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej. Pozwala na podział narracji na część podstawową (wyzwalaną automatycznie) oraz fakultatywną (wyzwalaną na żądanie zwiedzającego). Może być wykorzystywany do oprowadzania indywidualnego i grupowego.

Dane techniczne
smartfon


Aplikacja turystyczna MOVI Guide

Umożliwia zwiedzanie wielu instytucji z poziomu jednej aplikacji. Wystarczy wybrać z listy miejsce, następnie język oraz ścieżkę zwiedzania. Użytkownik może pobierać i usuwać pojedyncze wycieczki w dowolnym momencie, nie obciążając dodatkowo pamięci telefonu. Interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, by zwiedzanie odbywało się w sposób wygodny i intuicyjny. Dla osób z dysfunkcją wzroku przewidziano dodatkowo możliwość zmiany opcji widoczności, czyli rozmiaru tekstu, odstępów między wierszami i znakami oraz kontrastu kolorystycznego.

icona
Wyzwalanie radiowe
(RF)
wyzwalanie radiowe
Wyzwalanie na podczerwień
(IR)
icona
Znacznik dźwiękowy dla niewidomych
icona
Aplikacja mobilna
Logo Muzeum Narodowe Rolnictwa
Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie

ul. Dworcowa 5
62-052 Komorniki
woj. wielkopolskie
52.316778, 16.790776

Strona internetowa instytucji