Movitech audio guides

Najczęściej zadawane pytania


Pytanie: Czy audioprzewodniki są bezpieczne w czasie pandemii?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że po każdym użyciu zostaną starannie zdezynfekowane.

P: Jakie rekomendują Państwo metody dezynfekcji?

O: Zgodnie z korespondencją prowadzoną przez naszą firmę z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, a także Dolnośląskim Państwowym Wojewódzki Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu, za skuteczne metody walki z koronawirusem uważa się zarówno środki wirusobójcze, jak i sterylizację promieniami UV. Obie te formy są skuteczne i bezpieczne dla audioprzewodników produkowanych przez naszą firmę.

P: Jakich środków wirusobójczych użyć do dezynfekcji?

O: Zgodnie z opinią Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zawartą w korespondencji z naszą firmą z dn. 29 kwietnia 2020 r., w zakresie doboru odpowiedniego środka do dezynfekcji należy korzystać z Wykazu Środków Biobójczych udostępnianych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ten prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i udostępniany na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej [http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze]

P: Jakie inne metody odkażania (oprócz środków wirusobójczych) możemy stosować?

O: Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 marca 2020 r. promieniowanie UV zapewnia skuteczną dezynfekcję i jest jednym ze sposobów walki z koronawirusem. Rozwiązanie to jest również rekomendowane przez naszą firmę jako bezpieczne i skuteczne dla produkowanych przez nas urządzeń.

P: Co z dezynfekcją słuchawek?

O: Słuchawki powinny być dezynfekowane analogicznie do audioprzewodników, tzn. zarówno preparatami wirusobójczymi, jak i promieniami UV. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasze urządzenia posiadają standardowe wejście słuchawkowe jack 3.5 mm, dlatego zwiedzający mają możliwość korzystania z własnych słuchawek.

P: Co zrobić, by zwiedzający indywidualnie z audioprzewodnikiem nie łączyli się w przypadkowe grupy.

O: To, czy zwiedzający będą zachowywać bezpiecznie odległości, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, od ich odpowiedzialności i czujności. Pamiętajmy, że audioprzewodnik umożliwia indywidualne zwiedzanie, a co za tym idzie – zachowanie odległości od innych osób jest zależne przede wszystkim od nas samych. Respektowanie ogólnie przyjętych norm w przestrzeniach publicznych, takich jak np. sklepy, również w tym przypadku powinno wystarczyć. Po drugie, ruch zwiedzających zależy od charakteru ekspozycji. Najdogodniejsze jest więc zwiedzanie trasą jednokierunkową oraz limitowanie wejść. Po trzecie, istnieje możliwość uruchomienia w audioprzewodnikach alarmu na wypadek, gdyby w określonej przestrzeni „spotkało się” ich naraz zbyt wiele. Byłoby to zatem przypomnienie dla zwiedzających, że warto zadbać o więcej wolnej przestrzeni wokół siebie.

P: W jaki sposób wydawać zwiedzającym audioprzewodniki?

O: W trosce o bezpieczeństwo pracowników należy stosować środki ochrony osobistej podobne do tych, jakie stosują inni pracownicy obsługi klienta, np. kasjerzy. Mowa tutaj o szybach oddzielających pracowników od zwiedzających, rękawiczkach ochronnych, środkach do dezynfekcji rąk itp. Jeśli natomiast chodzi o sam proces wydawania urządzeń, warto rozważyć, jeśli to możliwe, rozdzielenie punktów wydawania i zdawania audioprzewodników oraz przydzielenie do tych czynności innych osób.

P: Czy zwiedzanie w grupach z przewodnikiem można zastąpić zwiedzaniem z audioprzewodnikiem?

O: W obecnej sytuacji, gdy niemożliwe jest grupowanie się, indywidualne zwiedzanie z audioprzewodnikiem to dobre rozwiązanie w wielu instytucjach. Przede wszystkim umożliwia zachowanie odstępu pomiędzy zwiedzającymi. Po drugie, ścieżka lektorska przygotowywana jest w taki sposób, by nie tylko przekazywać wiedzę merytoryczną, ale także nawigować po ekspozycji. Dzięki audioprzewodnikowi mamy zatem pewność, że zwiedzający się nie zgubią, nawet jeśli będą zwiedzać naszą instytucję samodzielnie.

P: Czy Movitech planuje podjąć jakieś dodatkowe kroki w walce z pandemią?

O: W naszym dziale badawczo-rozwojowym prowadzone są w tej chwili prace nad doposażeniem naszych ładowarek w lampy UV. Dotyczy to zarówno szaf ładujących na 100 audioprzewodników, jak i mniejszych ładowarek na 10 szt. Dodatkowo prowadzimy testy sterylizacji urządzeń w temperaturze ok. 70°C. O ich wynikach będziemy informowali Państwa na bieżąco.